หน้าแรก > ฐานข้อมูลเกม > MONSTER
ชื่อ ลูกไฟวิญญาณ Level 1
ไอเทมดรอบ แผนที่
หมู่บ้านแอรี,แม่น้ำธารใส
ชื่อ ผีตาหวาน Level 2
ไอเทมดรอบ แผนที่
หมู่บ้านแอรี,แม่น้ำธารใส
ชื่อ เงือกบก Level 3
ไอเทมดรอบ แผนที่
หมู่บ้านแอรี,แม่น้ำธารใส
ชื่อ ปูกินวิญญาณ Level 4
ไอเทมดรอบ แผนที่
ชายหาดฮันยา
ชื่อ ดอกเขมือบ Level 5
ไอเทมดรอบ แผนที่
หมู่บ้านแอรี,หุบเขาชิงอิน 1
ชื่อ ศิลาผีสิง Level 6
ไอเทมดรอบ แผนที่
หมู่บ้านแอรี,แม่น้ำธารใส
ชื่อ แมงป่องมรณะ Level 7
ไอเทมดรอบ แผนที่
หุบเขาชิงอิน 1
ชื่อ ซุงซุงมินิ Level 7
ไอเทมดรอบ แผนที่
หุบเขาชิงอิน 1
ชื่อ สามกร Level 8
ไอเทมดรอบ แผนที่
ที่ราบชิงอินทิศใต้
ชื่อ ตัวประหลาดฮันยา Level 9
ไอเทมดรอบ แผนที่
ชายหาดฮันยา