หน้าแรก > ฐานข้อมูลเกม > WEAPON
คฑามุกสริยาแกร่ง
ประเภท ไม้เท้า เลเวลที่ต้องการ 132
พลังโจมตี - พลังโจมตีเวทย์ 282
อาชีพ นักพรต
หาได้จาก
กระบี่ไม้ไผ่
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 1
พลังโจมตี 8 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก ร้านค้า / มอนสเตอร์ / สร้าง
คฑาเทพยูไล
ประเภท ไม้เท้า เลเวลที่ต้องการ 140
พลังโจมตี - พลังโจมตีเวทย์ 291
อาชีพ นักพรต
หาได้จาก
คฑายูไลแกร่ง
ประเภท ไม้เท้า เลเวลที่ต้องการ 140
พลังโจมตี - พลังโจมตีเวทย์ 300
อาชีพ นักพรต
หาได้จาก
คฑามนต์วารี
ประเภท ไม้เท้า เลเวลที่ต้องการ 145
พลังโจมตี - พลังโจมตีเวทย์ 309
อาชีพ นักพรต
หาได้จาก
คฑามนต์วารีแกร่ง
ประเภท ไม้เท้า เลเวลที่ต้องการ 145
พลังโจมตี - พลังโจมตีเวทย์ 318
อาชีพ นักพรต
หาได้จาก
คฑามนต์วายุ
ประเภท ไม้เท้า เลเวลที่ต้องการ 150
พลังโจมตี - พลังโจมตีเวทย์ 327
อาชีพ นักพรต
หาได้จาก
คฑามนต์วายุแกร่ง
ประเภท ไม้เท้า เลเวลที่ต้องการ 150
พลังโจมตี - พลังโจมตีเวทย์ 336
อาชีพ นักพรต
หาได้จาก
ไม้เท้าเอื้อเฟื้อ
ประเภท ไม้เท้า เลเวลที่ต้องการ 160
พลังโจมตี - พลังโจมตีเวทย์ 363
อาชีพ นักพรต
หาได้จาก
ไม้เท้าเอื้อเฟื้ออัพเกรด
ประเภท ไม้เท้า เลเวลที่ต้องการ 160
พลังโจมตี - พลังโจมตีเวทย์ 372
อาชีพ นักพรต
หาได้จาก