หน้าแรก > ฐานข้อมูลเกม > WEAPON
กระบี่ไม้ไผ่
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 1
พลังโจมตี 8 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก ร้านค้า / มอนสเตอร์ / สร้าง
กระบี่มังกร
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 10
พลังโจมตี 20 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก ร้านค้า / มอนสเตอร์ / สร้าง
กระบี่มังกรใหญ่
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 10
พลังโจมตี 31 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก
กระบี่ไท่เหอ
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 20
พลังโจมตี 42 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก
กระบี่ไท่เหอใหญ่
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 20
พลังโจมตี 56 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก
กระบี่ตะวันอุดร
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 30
พลังโจมตี 69 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก
กระบี่ตะวันอุดรใหญ่
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 30
พลังโจมตี 84 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก
กระบี่แทงไว
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 40
พลังโจมตี 98 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก
กระบี่แทงไวใหญ่
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 40
พลังโจมตี 114 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก
กระบี่ฟ้าดิน
ประเภท กระบี่ เลเวลที่ต้องการ 50
พลังโจมตี 129 พลังโจมตีเวทย์ -
อาชีพ จอมยุทธ์
หาได้จาก