Event Back To School รับฟรี EXPx2 และ ถุงวันหยุดพิเศษ ทุกวัน !!

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด

Back to school กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม

     เมื่อย่างเข้าเดือนพฤษภาคมก็ถึงคราวที่เหล่านักเรียนทั้งหลายจะต้องกลับเข้าไปร่ำเรียนวิชา ซึ่งทาง Ghost Online ก็มีกิจกรรมเพื่อต้อนรับเทศกาลนี้ มาให้เหล่านักล่าแห่งโลกวิญญาณได้เข้าร่วมกัน 

Event 1 : เวลาที่ไม่เพียงพอ

ระยะเวลากิจกรรม

  • เริ่มต้น : 6 พฤษภาคม 2020 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  • สิ้นสุด : 3 มิถุนายน 2020 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

เงื่อนไขการเข้าร่วม

  • เลเวล : 1 ขึ้นไป
  • รับเควสที่ : NPC ผู้ช่วยกิจกรรม แผนที่ ด่านชิงอิน
  • สามารถรับได้แค่วันละ 1 ครั้งเท่านั้น 

วิธีทำเควส

  1. คุยกับ NPCผู้ช่วยกิจกรรม เพื่อรับเควส [เวลาที่ไม่เพียงพอ]

  2. คุยกับ NPCผู้ช่วยกิจกรรม อีกครั้งเพื่อสำเร็จเควสได้ทันที 

 

ของรางวัล 

บัตรค่าประสบการณ์ 2 เท่า
 
ประเภทไอเทม : อีเว้นท์ 
รายละเอียด :
เมื่อกดใช้จะได้รับ EXPx2 เป็นเวลา 50 นาที (เฉพาะ EXP จากการฆ่ามอนสเตอร์เท่านั้น ไม่รวมเควสและอื่นๆ)
การแลกเปลี่ยน : ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และ ไม่สามารถฝากคลังได้ 
** ข้อควรระวัง **
*** หลังจากได้รับไอเทมแล้วหากไม่กดใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง ไอเทมจะหายไปทันที ***

 

Event 2 : การเปิดภาคเรียนกลับมาอีกครั้ง

ระยะเวลากิจกรรม

  • เริ่มต้น : 6 พฤษภาคม 2020 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  • สิ้นสุด : 3 มิถุนายน 2020 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

เงื่อนไขการเข้าร่วม

  • เลเวล : 1 ขึ้นไป
  • รับเควสที่ : NPC ผู้ช่วยกิจกรรม แผนที่ ด่านชิงอิน
  • สามารถรับได้แค่วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

วิธีทำเควส

  1. คุยกับ NPCผู้ช่วยกิจกรรม เพื่อรับเควส [การเปิดภาคเรียนกลับมาอีกครั้ง] 

  2. เมื่อรับเควสมาแล้วจะได้รับไอเทม "เวลาอันน่าเสียดาย" เข้าไปในช่องกระเป๋า อื่นๆ ทันที (ควรมีช่องว่างในกระเป๋าอย่างน้อย 1 ช่อง)

เวลาอันน่าเสียดาย
ประเภทไอเทม : อีเว้นท์ 
การแลกเปลี่ยน : ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และ ไม่สามารถฝากคลังได้ 
** ไอเทมจะถูกลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม **

  3. หลังจากนั้นให้ออนไลน์ให้ครบ 30 นาที (ห้ามออกจากเกมและย้ายชาแนล ไม่เช่นนั้นเวลาจะเริ่มนับใหม่ และไอเทมจะหายไป ต้องทำการยกเลิกเควสและรับใหม่)
     ไอเทม "เวลาอันน่าเสียดาย" จะกลายเป็น ไอเทม "เวลาหวนคืน" 


เวลาหวนคืน
เวลาอันน่าเสียดาย
ประเภทไอเทม : อีเว้นท์ 
การแลกเปลี่ยน : ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และ ไม่สามารถฝากคลังได้ 
(คำเตือน *ห้ามออกจากเกมและย้ายชาแนล ไม่เช่นนั้นเวลาจะเริ่มนับใหม่ และไอเทมจะหายไป ต้องทำการยกเลิกเควสและรับใหม่)
** ไอเทมจะถูกลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม **

  4. นำไอเทม "เวลาหวนคืน" ไปมอบให้กับ NPCผู้ช่วยกิจกรรมเพื่อสำหรับเควส 

 

ของรางวัล

ถุงวันหยุดพิเศษ 
ประเภทไอเทม : อีเว้นท์ 
รายละเอียด : เมื่อกดใช้งานจะได้รับไอเทมแบบสุ่ม 1 อย่าง
การแลกเปลี่ยน : ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และ ไม่สามารถฝากคลังได้ 
** ไอเทมจะถูกลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม **

เมื่อกดใช้จะได้รับไอเทมแบบสุ่มดังนี้

*** หมายเหตุ เฉพาะไอเทมประเภท ยาบัพ จะเป็นไอเทมแบบล็อคติดตัว ไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ***

 

---------------------------------------------------------------------------

 

สามารถดาวน์โหลด Ghost Online ได้ที่ : https://f.ls/T6rb7   

ช่องทางติดตามข่าวสารเกม 

กลุ่มพูดคุย : https://f.ls/THGOGroup   

Facebook : https://f.ls/n2ZXT    

Website : https://f.ls/THGOWeb