สกิลไท่เหอของอาชีพจอมยุทธ

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > คู่มือเกม

 

สกิลไท่เหอของอาชีพจอมยุทธ

สกิลคลาส 1 เมื่อทำการเก็บรวบรวมวิญญาณจนเปลี่ยนเป็น " สกิลไท่เหอ " จะมีรูปแบบสกิลที่เปลี่ยนแปลงไป (เพื่อนๆ สามารถดูไกด์การทำสกิลไท่เหอได้ ที่นี่!!) มาดูกันความเปลี่ยนแปลงกันเลยจ้า

สกิล  เปลี่ยนเป็น  สามารถทำให้เป็นสกิลไท่เหอได้ตอนเลเวล 72

 

สกิล  เปลี่ยนเป็น  สามารถทำให้เป็นสกิลไท่เหอได้ตอนเลเวล 72

 

สกิล  เปลี่ยนเป็น  สามารถทำให้เป็นสกิลไท่เหอได้ตอนเลเวล 86

 

สกิล  เปลี่ยนเป็น  สามารถทำให้เป็นสกิลไท่เหอได้ตอนเลเวล 86

 

สกิล  เปลี่ยนเป็น  สามารถทำให้เป็นสกิลไท่เหอได้ตอนเลเวล 79

 

สกิล  เปลี่ยนเป็น  สามารถทำให้เป็นสกิลไท่เหอได้ตอนเลเวล 65

 

สกิล  เปลี่ยนเป็น  สามารถทำให้เป็นสกิลไท่เหอได้ตอนเลเวล 107

 

สกิล  เปลี่ยนเป็น  สามารถทำให้เป็นสกิลไท่เหอได้ตอนเลเวล 93

 

สกิล  เปลี่ยนเป็น  สามารถทำให้เป็นสกิลไท่เหอได้ตอนเลเวล 100

 

สกิล  เปลี่ยนเป็น  สามารถทำให้เป็นสกิลไท่เหอได้ตอนเลเวล 100