ระบบหลอมวิญญาณ

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > คู่มือเกม

การหลอมวิญญาณ

การหลอมวิญญาณ เป็นหนึ่งในระบบภายในเกมที่เราสามารถทำการอัพเกรดไอเทมได้ด้วยการหลอมวิญญาณรวมเข้ากับไอเทมเพื่อให้ไอเทมนั้นมีค่าคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นจากเดิม การหลอมวิญญาณนั้นต้องใช้ไอเทมทั้งหมด 2 อย่างด้วยกัน คือ ผนึกวิญญาณ และไอเทม โดยไอเทมที่สามารถหลอมได้นั้น ต้องมีจำนวนครั้งในการหลอมเหลืออยู่     โดยผนึกแต่ละชนิดมีอัตราการหลอม และการเพิ่มคุณสมบัติที่ต่างกัน ดังนี้

 

ตารางแสดงอัตราการบวก และโอกาศติด

 

ขั้นตอนการหลอมวิญญาณ

เมื่อเพื่อนๆ เก็บวิญญาณไว้ในผนึกวิญญาณเต็ม 100% แล้วให้ไปหา NPC ร้านตำราที่ประจำอยู่ในทุกๆเมือง จากนั้นคุยกับ NPC แล้วเลือกที่หัวข้อ “การหลอมวิญญาณ”

จากนั้นจะมีหน้าต่างสำหรับใส่ไอเทม 2 ช่องด้วยกัน คือ ช่องใส่ผนึกวิญญาณ(ด้านซ้าย) และช่องใส่ไอเทม (ด้านขวา) ให้ทำการใส่ไอเทมที่ต้องการหลอมลงในช่องให้ครบทุกช่อง แล้วกดหลอมรวมวิญญาณ

    เมื่อเพื่อนๆทำการหลอมวิญญาณจำนวนครั้งในการหลอมของไอเทมก็จะลดลง 1 ครั้ง ไม่ว่าจะหลอมสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม

    

หากทำการหลอมวิญญาณสำเร็จ จะทำให้ไอเทมของเพื่อนๆนั้นมีค่าพลัง(โจมตี)มากขึ้น โดยค่าพลัง(โจมตี)ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะถูกนำไปรวมกับค่าพลังพื้นฐานของไอเทมที่เพื่อนๆนำมาหลอมวิญญาณ ซึ่งจะปรากฏเป็นตัวเลข(สีขาว)

แสงของอาวุธ

สำหรับอาวุธที่มีแสงนั้น จะต้องทำการหลอมวิญญาณให้กับอาวุธให้มีค่าพลังตั้งแต่ +21 ขึ้นไป อาวุธชิ้นนั้นจึงจะเปล่งแสงออกมาซึ่งแสงที่ปรากฎออกมานั้นจะมีสีที่แตกต่างกันตามค่าพลังที่สามารถอัพเกรดได้ดังนี้