การเคลื่อนย้ายพลังวิญญาณ

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > คู่มือเกม

การเคลื่อนย้ายวิญญาณ

    ระบบการเคลื่อนย้ายวิญญาณนั้นสามารถทำได้โดยการเคลื่อนย้ายวิญญาณจากผนึกวิญญาณที่มีวิญญาณอยู่ไปยังผนึกวิญญาณที่ต้องการ ระบบนี้จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถเก็บวิญญาณเข้าผนึกวิญญาณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการเคลื่อนย้ายวิญญาณนั้น มีดังนี้

ขั้นตอนแรก คุยกับ NPC ร้านตำรา ที่มีอยู่ในทุกเมือง จากนั้นเลือกหัวข้อ “เคลื่อนย้ายวิญญาณ”

จากนั้นใส่ผนึกวิญญาณที่ต้องการเคลื่อนย้าย และผนึกวิญญาณที่ต้องการรับวิญญาณลงไปในช่อง และกดดำเนินการได้เลย

   

 

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผนึกวิญญาณที่รับวิญญาณนั้นมีปริมาณวิญญาณที่เพิ่มขึ้น และผนึกวิญญาณที่ทำการเคลื่อนย้ายจะหายไปทันที โดยปริมาณวิญญาณที่ผนึกวิญญาณที่รับวิญญาณจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับ ระดับ และปริมาณวิญญาณที่อยู่ในผนึกวิญญาณที่ทำการเคลื่อนย้าย

 

ตัวอย่างเช่น

การเคลื่อนย้ายวิญญาณจาก ผนึกวิญญาณศิลา(ระดับ2) ที่มีวิญญาณเต็มมนต์ผนึกวิญญาณ(ระดับ1)

ปริมาณวิญญาณที่จะได้รับนั้นจะมากกว่า

การเคลื่อนย้ายวิญญาณจาก ผนึกวิญญาณมุก(ระดับ3) ที่มีวิญญาณเต็มมนต์ผนึกวิญญาณ(ระดับ1)

 

นอกจากนี้เพื่อนๆสามารถเคลื่อนย้ายหลายครั้งไปยังผนึกวิญญาณที่ต้องการเพื่อให้มีวิญญาณเต็มได้นะ