หน้าต่างสเตตัสตัวละคร

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > คู่มือเกม

หน้าต่างสเตตัสตัวละคร

หน้าต่างสเตตัสตัวละคร เป็นหน้าต่างที่จะแสดงค่าพลังต่างๆ ของเรา และสามารถเพิ่มค่าพลังได้ตามเลเวลที่เพิ่มขึ้น พร้อมเลือกเพิ่มเลเวลให้กับสเตตัสต่างๆ ได้ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ในส่วนของตัวละครจะมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ : ชื่อตัวละครของเรา

ฉายา : ฉายาของตัวละคร

ชื่อเรียก : คำนำหน้าชื่อที่เราสามารถเลือกสวมใส่หลังจากสำเร็จภารกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มสเตตัสให้ตัวละครได้

พลังยุทธ์ : เลเวลของตัวละคร

อาชีพ : อาชีพของตัวละคร

สำนัก : แสดงสถานะฝ่ายของเรา

พลังกาย : แสดงค่าพลังชีวิต หรือ HP ของเรา โดยจะแบ่งเป็น ค่า HP ที่เหลืออยู่ / ค่า HP สูงสุด

พลังภูติ : แสดงค่าพลังมานา หรือ MP ของเรา โดยจะแบ่งเป็น ค่า MP ที่เหลืออยู่ / ค่า MP สูงสุด

อาชีพ : แสดงเปอร์เซนต์ของค่าประสบการณ์ หากครบ 100% จะเลเวลอัพ

ค่าชื่อเสียง : ค่าชื่อเสียงของเรา ได้จากการทำเควส หรือเปิดจิ๊กซอว์และอื่นๆ

พลัง : ค่าพลัง หรือ STR จะส่งผลโดยรวมต่อพลังโจมตีกายภาพ, พลังโจมตีวิญญาณ และค่าพลัง HP

สติ : ค่าสติ หรือ DEX จะส่งผลโดยตรงต่อค่าพลังโจมตีกายภาพตํ่าสุดและสูงสุด พลังโจมตีเวทย์และพลังโจมตีแบบวิญญาณ

ปราณ : ค่าปราณ หรือ CON จะส่งผลในด้านของพลังป้องกันกายภาพ พลังป้องกันเวทย์ และค่า HP สูงสุด

ปัญญา : ค่าปัญญา หรือ INT จะส่งผลโดยตรงต่อค่าพลังโจมตึเวทย์ พลังโจมตีวิญญาณ และค่า MP สูงสุด

พลังจู่โจม : ค่าพลังโจมตีปกติของตัวละคร

พลังจู่โจมเวทย์ : ค่าพลังโจมตีเวทย์ของตัวละคร

พลังป้องกัน : ค่าพลังป้องกันของตัวละคร

ค่า stat เพิ่มขึ้น : แต้มอัปสเตตัส ได้มาจากการอัปเลเวลของตัวละคร ซึ่งการพัฒนาเลเวลหนึ่งครั้ง จะได้แต้มมา 4 แต้ม