ระบบฝ่าย

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > คู่มือเกม

ระบบฝ่าย

ระบบฝ่ายในเกม Ghost Online นั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายธรรมะ และ ฝ่ายอธรรม โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายก็มีความแตกต่างกันในด้านของทักษะต่างๆ เพื่อนๆสามารถทำเควสเลือกฝ่าย เพื่อเข้าร่วมฝ่ายที่ต้องการได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ตัวละครต้องมี เลเวล 40 ขึ้นไป ดังนี้

1. ไปที่หอฝ่ายที่เพื่อนๆต้องการเข้าร่วม

หอฝ่ายอธรรม อยู่ใกล้ๆกับ NPC แท็กซี่เมฆาในเมืองชิงอิน

 

หอฝ่ายธรรมะ อยู่ใกล้ๆกับ NPC ร้านอาวุธในเมืองชิงอิน

2. คุยกับ NPC จอมยุทธไก่ทอง แห่งหอฝ่ายอธรรม และ NPC แม่หญิงไป๋ แห่งหอฝ่ายธรรมะ เพื่อรับเควสเลือกฝ่าย (ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นการเลือกฝ่ายธรรมะ)

            

3. จากนั้นไปคุยกับ NPC ร้านยาหมิงจู ที่เมืองหมิงจูทิศตะวันออก

ร้านยาหมิงจูจะไหว้วานให้เพื่อนๆ ช่วยรวบรวม โสมภูเขา ที่สามารถหาได้จาก ภูติโสมคน มาทั้งหมด 15 ชิ้น

เมื่อรวบรวมโสมภูเขาครบแล้ว นำไปให้ร้านยาหมิงจู เพื่อรับสารรับรอง

4. ไปคุยกับ NPC จอมยุทธไก่ทอง แห่งหอฝ่ายอธรรม และ NPC แม่หญิงไป๋ แห่งหอฝ่ายธรรมะ เพื่อส่งสาร และสำเร็จภารกิจเลือกฝ่าย