การตั้งค่าคอมมูนิตี้

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > คู่มือเกม

การตั้งค่าเกม

 เพื่อนๆสามารถเข้าไปตั้งค่าการเข้าร่วมคอมมูนิตี้ หรือปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นได้จากการกดปุ่ม [ESC] จากนั้นเลือก "ตั้งค่าเกม" ก็จะปรากฎหน้าต่างตั้งค่าขึ้นมาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

 

  ตั้งค่าคอมมิวนิตี้

- อนุญาตข้อมูลที่ใช้ : แสดงผลการใส่อุปกรณ์ต่างๆให้ผู้อื่นเห็น

- อนุญาตให้ยื่นขอเป็นคู่รัก : ผู้เล่นอื่นสามารถขอเป็นคู่รักได้

- อนุญาตให้เชิญเข้าห้องสนทนา : ผู้เล่นอื่นสามารถเชิญเข้าห้องสนทนาส่วนตัวได้

- อนุญาตให้ยื่นขอแลกเปลี่ยน : สามารถขอแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นได้

- อนุญาตให้ยื่นขอเข้าร่วม PVP : สามารถส่งคำขอ PvP ระหว่างผู้เล่นได้

- อนุญาตยื่นขอเป็นสหาย : ผู้เล่นอื่นสามารถขอเป็นเพื่อนได้

- อนุญาตให้ยื่นขอเข้าร่วมปาร์ตี้ : ผู้เล่นสามารถเชิญเข้าร่วมปาร์ตี้ได้