การสร้างปาร์ตี้

หน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > คู่มือเกม


การตั้งปาร์ตี้

การมีปาร์ตี้ใน Ghost Online นั้นสามารถรับจำนวนได้หกคน นอกจากจะช่วยกันฆ่ามอนสเตอร์ต่างๆ ได้ไวขึ้นแล้ว และยังแชร์ EXP และไอเทม และได้ Bonus EXP อีกด้วย มาดูขั้นตอนการขอสร้างปาร์ตี้กันดีกว่า

1. ในการจะสร้างปาร์ตี้นั้น คลิกขวาที่ตัวของผู้เล่นที่ต้องการ และเลือกกดปุ่มร้องขอปาร์ตี้

2. เมื่อผู้เล่นได้รับการร้องขอการเข้าร่วมปาร์ตี้ จะปรากฎหน้าต่างร้องขอขึ่้นมา ผู้เล่นดังกล่าวจะสามารถกดยอมรับหรือ ปฎิเสธก็ได้

3. หากผู้เล่นกดยอมรับ ปาร์ตี้จะถูกสร้างขึ้น ผู้ที่ส่งคำเชิญคนแรกจะมีสิทธิ์เป็นหัวหน้าของปาร์ตี้นั้นๆ

4. หัวหน้าปาร์ตี้สามารถกำหนดรูปแบบการแชร์ Exp และ ไอเทมได้

  • โดยมีรูปแบบดังนี้

      การได้รับไอเทม : แบ่งตามดาเมจ หมายถึง ผู้ที่จะได้รับไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์ คือ ผู้ที่ทำดาเมจกับมอนสเตอร์มากที่สุด

      การได้รับไอเทม : อิสระ หมายถึง สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้มีสิทธ์ในการได้รับไอเทมเท่ากัน หากมอนสเตอร์ตัวนั้นถูกกำจัดโดยปาร์ตี้

      การได้รับ EXP : แชร์โบนัส หมายถึง EXP โบนัสจะถูกแบ่งให้กับสมาชิกในปาร์ตี้เท่าๆกัน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในปาร์ตี้

      การได้รับ EXP : แบ่งตามเลเวล หมายถึง EXP ที่ได้รับจากปาร์ตี้ (EXPพื้นฐาน + EXPโบนัส) จะถูกแบ่งให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ โดยขึ้นอยู่กับเลเวลตัวละครของผู้เล่น

5. ผู้เล่นสามารถกดดูหน้าต่างแสดงรายชื่อ (ปุ่ม F) รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้เล่นในปาร์ตี้ และหัวหน้าปาร์ตี้มีสิทธิ์ที่จะขับผู้เล่นอื่นๆออกจากปาร์ตี้ได้เท่านั้น หรือผู้เล่นดังกล่าวสามารถเลือกที่จะออกจากปาร์ตี้เองได้หากต้องการ

6. ในส่วนของหน้าต่างจัดการปาร์ตี้นั้น เราสามารถชวนคนอื่นเข้าปาร์ตี้ โอนหัวหน้าปาร์ตี้ กดเชิญคนออกจากปาร์ตี้ และกดออกจากปาร์ตี้ได้ด้วยปุ่มด้านล่าง ดังนี้

ชวนเข้า : ชวนผู้เล่นอื่นเข้าปาร์ตี้

มอบอำนาจ : โอนสิทธิ์การเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ให้บุคคลอื่น (ในกรณีที่เราเป็นหัวหน้าปาร์ตี้)

ไล่ออก : ไล่ผู้เล่นออกจากปาร์ตี้

ถอนตัว : กดเพื่อออกจากปาร์ตี้นี้